Dzienniczek

Pełen tekst Dzienniczka można znaleźć na przykład tutaj .

Święta Siostra Faustyna przez pisanie Dzienniczka chciała spełnić wyraźne polecenie Pana Jezusa i nakaz spowiedników, zarówno ks. M. Sopoćko, jak i o.J. Andrasza T.J. Ponadto wyznała, że pragnie przez ten Dzienniczek pozwolić ludziom poznać dobroć i łaskę Bożą. Wielokrotnie zaznaczała, że otrzymała od przełożonych wyraźne polecenie pisania go, co stanowiło dla niej potwierdzenie woli Bożej. Dzienniczek miał być przeznaczony do czytania dla szerszego ogółu, ale nigdy za jej życia. Ks. Michał Sopoćko wyjaśnia w swych listach cel pisania jeszcze w inny sposób. Zaznacza mianowicie, że bogactwo przeżyć duchowych s. Faustyny było zbyt wielkie, aby można te rzeczy omawiać w konfesjonale, bez zwrócenia uwagi osób trzecich. Dodatkowo, będąc profesorem, nie miał czasu na tego rodzaju długie spowiedzi. Polecił jej więc, aby spisywała to, co uważa za wolę Bożą i podawała mu, co pewien czas do przeczytania.

Siostra Faustyna zaczęła pisać Dzienniczek w roku 1934 (pierwsza notatka jest zaopatrzona datą 28 lipca tegoż roku). Od. ks. Sopoćko dowiadujemy się, że s. Faustyna spaliła pewną część Dzienniczka, jednak jako pokutę otrzymała polecenie odtworzenia z pamięci treści zniszczonych i notowania swych przeżyć na bieżąco. To właśnie spowodowało zgubienie chronologii faktów w znacznej części notatek.  Z tego powodu s. Faustyna zamieszczała niekiedy daty wydarzeń, o innych zaś sprawach pisała bez dat, posługując się określeniem „w pewnej chwili”. W efekcie w Dzienniczku jest kilka powtórzeń.

Cały tekst rękopisu zawarty jest w sześciu zeszytach. Rękopis w zasadzie nie wykazuje żadnych uszkodzeń. Jest tylko jedna wyrwana strona, co zaznaczono przy tekście, wydania Dzienniczka. Siostra zakończyła go pisać w 1938 r.

Lektura pozwala zauważyć, jak prosta zakonnica, która nie miała znacznego wykształcenia, używa pięknego i bogatego języka w obcowaniu ze Stwórcą. Jest to próba opisu jej osobistych doświadczeń mistycznych, wynikających z bliskości Bożej, której było jej dane doznawać w sposób szczególny.

 Polecamy również serwis http://www.faustyna.pl