Proboszcz  ksiądz Tomasz Zając, proboszcz
Proboszcz
Wikary  ksiądz Piotr Kos, wikariusz
Wikary
Wikary  ksiądz Mariusz Sajdak, wikariusz
Wikary