Wikary  ksiądz Jarosław Genibor, wikariusz w latach 2005 - 2007
Wikary
Wikary  ksiądz Tomasz Puślecki, wikariusz w latach 2007 - 2010
Wikary
Wikary  ksiądz Włodzimierz Binkowski, wikariusz w latach 2012 - 2014
Wikary
Wikary  ksiądz Wojciech Drab, wikariusz w latach 2010 - 2015
Wikary