Modlitwa Słowem Bożym

Spotkania w każdy poniedziałek po Mszy św. Grupa rozważa Liturgię Słowa z danego dnia.